Bromance

Een bromance is een zeer hechte en niet-seksuele relatie tussen twee of meerdere mannen die zich onderscheidt van normale vriendschappen door een bijzonder hoog niveau van emotionele intimiteit en lichamelijk contact.

In de Westerse maatschappij worden foto’s van dit soort homosociale relaties vaak toch met seksualiteit geassocieerd. Ze passen niet altijd binnen de traditionele heteronormatieve kaders van mannelijke vriendschappen en worden opgevat als een grensgebied tussen heteroseksualiteit en homoseksualiteit.

Een serie beelden over verbondenheid, lichamelijkheid en vriendschap tussen mannen en een herdefiniëring van de concepten relatie, seksualiteit en intimiteit.